Vergoedingen

Verzekerde zorg

Om de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed te krijgen via de zorgverzekeraar moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Allereerst is er een verwijsbrief van uw huisarts nodig, waarop moet staan dat deze voor de Basis GGZ is bedoeld en dat er een vermoeden is van een psychische stoornis. Na ons intakegesprek moet blijken dat er sprake is van een diagnose die voor vergoeding in aanmerking komt. De diagnosen aanpassingsstoornis, relatieproblematiek en rouwverwerking worden niet vergoed.

Let op: In alle gevallen wordt er bij psychologische zorg in de basis GGZ aanspraak gedaan op het verplicht eigen risico. In 2021 bedraagt het 385 euro mits u het anders heeft afgesproken.

Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg

Indien er sprake is van een psychische stoornis die valt onder de verzekerde zorg, is de hoogte van de vergoeding afhankelijk van of ik een contract met uw zorgverzekeraar heb afgesloten.

Gecontracteerde zorg

Indien u verzekerd bent bij één van onderstaande zorgverzekeraars dan wordt uw behandeling volledig vergoed vanuit het basispakket.  De rekening wordt na het afsluiten van het behandeltraject direct gedeclareerd bij uw verzekeraar.

Voor 2021 heb ik contracten afgesloten met:

Multizorg VRZ (Zorg en Zekerheid, Eno en ONVZ)

Caresq 

DSW

VGZ

CZ

Achmea

Menzis

LET OP!!!! IK HEB GEEN CONTRACT MET CZ IN 2022

Niet-gecontracteerde zorg

Indien u verzekerd bent bij een andere zorgverzekeraar met wie ik géén contract heb, kunt u nog steeds aanspraak maken op een vergoeding. Het bedrag dat u vergoed krijgt is in dat geval afhankelijk van uw polis. Bij uw zorgverzekeraar kunt u opvragen of u een natura- of restitutiepolis heeft.

Naturapolis

U krijgt 65% tot 80% van de kosten van de behandeling vergoed als u een naturapolis hebt.

Restitutie polis (vrije zorgkeuze polis)

Bij een restitutie polis krijgt u 100% van de kosten vergoed.

Bij niet-gecontracteerde zorg wordt uitgegaan van het tarief van de Nederlandse Zorgautoriteit.

De precieze vergoedingspercentages voor de niet-gecontracteerde zorg zijn afhankelijk van uw zorgpakket en verzekeraar. Neem contact op met uw zorgverzekeraar voordat u zich bij mij aanmeldt om antwoord te krijgen op eventuele financiële vragen!

U betaalt in het geval van niet-gecontracteerde zorg zelf de rekening en declareert deze bij uw zorgverzekeraar.

Zelf betalen

Indien er sprake is van een diagnose die niet vergoed wordt, komen de kosten voor de behandeling voor uw eigen rekening. Daarnaast zijn er mensen die de behandeling om verschillende redenen buiten de zorgverzekeraar om willen regelen. U kunt uiteraard de behandeling dan zelf betalen.

U ontvangt het geval van zelf betalen maandelijks een factuur met het verzoek om deze binnen 14 dagen te betalen. Een sessie duurt 60 minuten plus 15 minuten administratie tijd en kost 95 euro. Een intake kost 125 euro.