Behandelaanbod

Als gz-psycholoog ben ik opgeleid tot generalist en behandel ik een breed scala aan psychologische/psychische problematiek.

In de Generalistische Basis GGZ wordt behandeling aangeboden aan mensen met lichte tot matige psychische stoornissen zoals:

 • Depressie (somberheid, weinig energie, interesseverlies, verminderde plezierbeleving, beperkt toekomstperspectief, negatieve gedachten over het leven en zichzelf)
 • Angst (deze kan vormen aannemen als: paniek, dwang, overmatig piekeren, sociale angst, angst voor ziektes etc.)
 • PTSS (post-traumatische psychische stoornis)

U kunt zich ook aanmelden met:

 • Spanningsklachten (het gevoel hebben vast te zitten, over te lopen, het niet meer te overzien)
 • Zelfbeeldproblematiek (het idee hebben dat u er niet toe doet)
 • Assertiviteitsproblemen (het moeite hebben grenzen te stellen en voor uzelf op te komen)
 • Identiteitsproblematiek (het niet weten wie u bent, wat u wilt, voelt en wat voor u belangrijk is)
 • Levensfasevragen (vragen die verband houden met bijv. kinderen krijgen, oud worden etc.)
 • Acculturatieproblemen (moeite hebben om uw weg te vinden in de Nederlandse samenleving als u een andere culturele achtergrond heeft)
 • Gestagneerde rouw (het vast blijven zitten in pijnlijke gevoelens na het verlies van een dierbare en het leven niet op kunnen pakken)
 • Slaapproblemen (het moeite hebben met het inslapen en doorslapen).