Behandelaanbod

Als gz-psycholoog ben ik opgeleid tot generalist en behandel ik een breed scala aan psychologische/psychische problematiek.

In de Generalistische Basis GGZ wordt behandeling aangeboden aan mensen met lichte tot matige psychische stoornissen zoals:

Depressie (somberheid, weinig energie, interesseverlies, verminderde plezierbeleving, beperkt toekomstperspectief, negatieve gedachten over het leven en zichzelf)

Angst (deze kan vormen aannemen als: paniek, dwang, overmatig piekeren, sociale angst, angst voor ziektes etc.)

PTSS (post-traumatische psychische stoornis)

U kunt zich ook aanmelden met:

Spanningsklachten (het gevoel hebben vast te zitten, over te lopen, het niet meer te overzien)

Zelfbeeldproblematiek (het idee hebben dat u er niet toe doet)

Assertiviteitsproblemen (het moeite hebben grenzen te stellen en voor uzelf op te komen)

Identiteitsproblematiek (het niet weten wie u bent, wat u wilt, voelt en wat voor u belangrijk is)

Levensfasevragen (vragen die verband houden met bijv. kinderen krijgen, oud worden etc.)

Acculturatieproblemen (moeite hebben om uw weg te vinden in de Nederlandse samenleving als u een andere culturele achtergrond heeft)

Gestagneerde rouw (het vast blijven zitten in pijnlijke gevoelens na het verlies van een dierbare en het leven niet op kunnen pakken)

Slaapproblemen (het moeite hebben met het inslapen en doorslapen)