Vergoedingen

Verzekerde zorg

Vanaf 1 januari 2022 is de Geestelijke Gezondheidszorg overgaan op een nieuw bekostigingsmodel. Dit wordt het zorgprestatiemodel genoemd. Er worden vanaf 1 januari 2022 geen trajecten meer gedeclareerd, maar losse consulten. Voor cliënten zal de factuur overzichtelijker zijn, omdat de regels op de factuur overeenkomen met de consulten die u daadwerkelijk heeft gehad.

De zorg die wordt vergoed vanuit de verzekering heet Geestelijke Gezondheidszorg. Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient u over een verwijsbrief van uw huisarts te beschikken. De datum op de verwijsbrief moet vóór het eerste consult bij mij te liggen. In de verwijsbrief staat dat er een vermoeden is van een DSM-stoornis. Na ons intakegesprek moet blijken dat er sprake is van een DSM-stoornis die voor vergoeding in aanmerking komt. Een aanpassingsstoornis, relatieproblematiek en rouwverwerking worden niet vergoed.

Let op: In alle gevallen wordt er bij psychologische zorg in de GGZ aanspraak gedaan op het verplicht eigen risico. In 2023 bedraagt het 385 euro mits u het anders heeft afgesproken.

Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg

Indien er sprake is van een psychische stoornis (DSM V) die valt onder de verzekerde zorg, is de hoogte van de vergoeding afhankelijk van of ik een contract met uw zorgverzekeraar heb afgesloten.

Gecontracteerde zorg

Indien u verzekerd bent bij één van onderstaande zorgverzekeraars dan wordt uw behandeling volledig vergoed vanuit het basispakket.  De rekening wordt na het afsluiten van het behandeltraject direct gedeclareerd bij uw verzekeraar.

Voor 2024 heb ik contracten afgesloten met:

Zilveren Kruis (waaronder Zilveren Kruis Zorgverzekeringen, Interpolis, FBTO Zorgverzekeringen, De Friesland Zorgverzekeraar, ZieZo, ProLife Zorgverzekeringen)

VGZ (waaronder Unive, ZEKUR, ZEKUR natura, VGZ, IZZ, VGZBewust, MVJP, Zorgzaam, IZA, UMC)

CZ (waaronder CZ, OHRA, Nationale Nederlanden, Just, CZ Direct en de PZP (Politie Zorg Polis))

DSW (waaronder DSW Zorgverzekeraar, Stad Holland Zorgverzekeraar, inTwente Zorgverzekeraar, RMA en RMO)

Zorg en Zekerheid (Zorg en Zekerheid, AZVZ)

ONVZ (waaronder ONVZ, VvAA, ONVZ Expats)

a.s.r. (waaronder a.s.r. zorg, Ik kies zelf)

Salland (Salland Zorgverzekeringen, HollandZorg, Zorgdirect)

Caresq (Aevitae)

Menzis (Menzis Zorgverzekeraar, AnderZorg, HEMA, VinkVink)

Niet-gecontracteerde zorg

Het bedrag dat u vergoed krijgt is in dat geval afhankelijk van uw polis. Bij uw zorgverzekeraar kunt u opvragen of u een natura- of restitutiepolis heeft. U betaalt in het geval van niet-gecontracteerde zorg zelf de rekening en declareert deze bij uw zorgverzekeraar. De precieze vergoedingspercentages voor de niet-gecontracteerde zorg zijn afhankelijk van uw zorgpakket en verzekeraar. Neem daarom altijd contact op met uw zorgverzekeraar voordat u zich bij mij aanmeldt om antwoord te krijgen op eventuele financiële vragen!

* Let op, bij vergoeding van deze tarieven zal de verzekeraar in alle gevallen per kalenderjaar eerst het wettelijke eigen risico van minimaal € 385 bij u in rekening brengen

Naturapolis
U krijgt meestal tussen de 65% tot 80% van de kosten van de behandeling vergoed als u een naturapolis hebt.

Restitutie polis (vrije zorgkeuze polis)
Bij een restitutie polis krijgt u 100% van de kosten vergoed. Let op dit is alleen bij een zuivere restitutiepolis het geval.

Tarieven

Consult diagnostiek (afhankelijk van de duur 5-120 minuten)
Voor het onderzoeken welke problematiek er speelt, denk hierbij aan de intake en eventuele vervolgdiagnostiek.

  • NZa tarief Diagnostiek 45 minuten €159,70
  • NZa tarief Diagnostiek 60 minuten €183,44

Consult behandeling (afhankelijk van de duur 5-120 minuten)
De behandelingen, hieronder kan ook e-health vallen.

  • NZa tarief Behandeling 45 minuten €135,89
  • NZa tarief Behandeling 60 minuten €161,46

Intercollegiaal overleg
Wanneer het voor de kwaliteit van de behandeling noodzakelijk is om met een externe collega te overleggen

  • NZa tarief Intercollegiaal overleg >5 min €25,05
  • NZa tarief Intercollegiaal overleg >25 min €76,35

Zelf betalen

Indien er sprake is van een diagnose die niet vergoed wordt, komen de kosten voor de behandeling voor uw eigen rekening. Daarnaast zijn er mensen die de behandeling om verschillende redenen buiten de zorgverzekeraar om willen regelen. U kunt uiteraard de behandeling dan zelf betalen.

Niet-basispakket consult (€120,00 per consult),

Een niet-basispakket consult is een prestatie voor psychologische zorg die niet vergoed wordt vanuit het basis pakket. Ik moet deze prestatie in  rekening brengen als de behandeling niet onder het basispakket valt. Dit zijn behandelingen zonder DSM-diagnose, zoals relatieproblematiek, of aanpassingsproblemen.