Behandelingen

Het is belangrijk dat u in de behandeling een actieve positie inneemt en tussen de gesprekken door nieuwe inzichten en strategieën probeert toe te passen. Voor sommige klachten zijn er specifieke behandelingen ontwikkeld die worden ingezet waar het mogelijk is. Mijn ervaring leert ook dat dezelfde klachten bij verschillende mensen vaak verschillende betekenissen/achtergronden hebben. In gesprekken zullen wij samen onderzoeken hoe het een en ander bij u werkt. Wij gaan uit van situaties die u dagelijks meemaakt. Af en toe zullen wij uitstapjes maken naar uw geschiedenis. Dit om te begrijpen hoe de bril waarmee u nu naar de wereld kijkt is ontstaan. De centrale focus zal liggen in het heden. Wij zullen samen zoeken naar effectieve oplossingen bij uw vragen.

Ik maak gebruik van de volgende behandelmethoden:

CGT (cognitieve-gedragstherapie): Deze therapie gaat er vanuit dat gedachten bepalend zijn voor hoe men zich voelt en wat hij doet. Vaak hebben mensen gedachten die niet kloppen met de realiteit. Hierdoor voelt men zich bijvoorbeeld overmatig angstig of niet terecht boos. Door het onderzoeken en het bijstellen van gedachten veranderen het gevoel en het gedrag van een mens. Ook gedragsveranderingen op zich kunnen leiden tot het opdoen van nieuwe leerervaringen waardoor gedachten en gevoelens veranderen. Kijk naar: https://www.youtube.com/watch?v=odo6v527jxI

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) : Dit is een snel werkende methode om nare ervaringen waar men in het heden nog last blijft houden te verwerken en emotioneel minder beladen te maken. Na de behandeling zegt men vaak: ik weet dat het gebeurd is, maar heb er geen last meer van! Voor meer informatie: http://www.emdr.nl/wat-is-emdr/

AFT (Affect Fobie Therapie) : Deze therapie behoort tot Kortdurende psychodynamische psychotherapie en is bedoeld voor mensen die bang zijn voor eigen gevoelens zoals een positief zelfgevoel, boosheid, verdriet of intimiteit. Ze hebben geleerd om deze gevoelens op verschillende manieren af te weren. U kunt bijvoorbeeld bang zijn voor het gevoel van verdriet en in plaats van het toelaten van verdriet, boos gaan reageren.  Het doel van AFT is “op- nieuw” leren voelen, zich bewust worden van innerlijke processen, afweer leren herkennen  en  afgeweerde gevoelens toelaten en uiten.

Ik behandel in het Nederlands en in het Russisch.